LibreOffice е безплатен мощен пакет Open Source за Windows, Macintosh и Linux, който ви дава шест богати на функции приложения за обработка на документи и различни данни.

LibreOffice може да се използва за писане на книги, работа с таблици, вградени илюстрации, библиографии и диаграми.

Impress е най-бързият и лесен начин за създаване на ефективни мултимедийни презентации.

Draw ви позволява да създадете диаграми и скици от нулата.

Base е база данните на front-end-а на LibreOffice suite.

Math е прост редактор, който ви позволява да оформяте и показвате бързо вашите математически, химически, електрически или научни уравнения в писмен вид.

Съвместим с Word, PowerPoint, OneNote, Acrobat, Excel