Internet Explorer е най-популярният уеб браузър. Сигурност, лекота на употреба, както и подобряването на RSS, CSS, Ajax и др. са приоритети на Майкрософт за Internet Explorer. Тази версия на IE работи на Windows XP.

Най-новата версия на браузъра включва следните новости:
– ускорители – позволява да се поддържат уеб приложения, които могат да бъдат ползвани без изрично да навигирате към тях
– InPrivate поверителност
– SmartScreen фишинг филтър