Evernote позволява лесно да записвате информация във всякаква среда използвайки всякакви устройства или платформа, която намерите за най-удобна, и прави тази информация достъпна за търсене по всяко време, от всяко място.

Записвайте всичко сега, за да може да го намерите по-късно, като

  • Бележки и изследвания
  • Интернет страници
  • Бели дъски
  • Визитки
  • Драсканици
  • Снимки на екрана
  • Етикети

и след това да ги намерите всички по всяко време във всички компютри и устройства, които използвате.