PDF означава Portable Document Format и е създаден от Adobe за улесняване на обмена на документи. doPDF е безплатен PDF принтер, който прави това, което подсказва името, създава PDF файлове. След като го инсталирате, ще ви позволи да конвертирате всякакъв тип документи за печат в PDF файлове.

doPDF се инсталира като виртуален PDF драйвер за принтер, така че след успешно инсталиране ще се появи в списъка с принтери и факсове, както и в списъка с всички програми.

С него можете да конвертирате вашите документи на Word, Excel листове, презентации на PowerPoint, рисунки на AutoCad, фирмени отчети, договори, работни потоци, споразумения, маркетингови планове, формуляри, продукти, ценова листа, графики, имейли или уеб страници – и по принцип всеки тип на печатен документ.

С помощта на doPDF можете да конвертирате в PDF по два начина, чрез опцията печат в документа или с помощта на прозореца за стартиране.