CutePDF Writer (преди CutePDF Printer) е безплатна версия на комерсиалната версия за създаване на PDF софтуер. Portable Document Format (PDF) е де факто стандарт за сигурно и надеждно разпространение и обмен на електронни документи и формуляри по целия свят. CutePDF Writer се инсталира като “принтер подсистемата”. Това дава възможност на практика всички Windows приложения (трябва да е в състояние да отпечатате) за създаване на PDF документи с професионално качество – само с натискане на един бутон!

Безплатен за лична и търговска употреба! Няма воден знак! Без изкачащи реклами!