Adobe Reader е световен стандарт за електронен обмен на документи. Това е единствената програма за преглед на PDF файлове, която може да отвори и да взаимодейства с всички документи в PDF формат. Използвайте Adobe Reader за преглед, търсене, цифрово подписване, проверка, печат и работа в Adobe PDF файлове.

Възможностите на Adobe Reader включват:

  • Преглед, печат и търсене на PDF файлове, включително PDF портфолиа и PDF карти
  • Автор, съхранение и споделяне на документи и споделяне на екрана, като се използват услугите на Acrobat.com
  • По-богато съдържание и по-голяма интерактивност с естествена поддръжка за Adobe Flash технология
  • Преглед на документи с помощта на познати инструменти за коментари, като например бележки, осветяване, линии, форми и печати (Когато е активирана от Acrobat Pro или Acrobat Pro Extended)
  • Главен знак на PDF документи (Когато е активирана от Acrobat Pro или Acrobat Pro Extended)